Mogen wij ons even voorstellen…

HansDeRegt

Mijn naam is Hans de Regt, voorzitter

 Al bijna twintig jaar mag ik deel uitmaken van deze prachtige vereniging en het hoofdbestuur. Eerst als lid, toen als voorzitter Ad Interim en sinds 2022 als voorzitter. Ik ben deelnemer van onze afdeling theaterzanggroep ‘Prestige’, die uit 23 enthousiaste en ambitieuze deelnemers bestaat.

Mijn taak is het in goede banen leiden en zo zorgvuldig mogelijk besturen van onze vereniging.
Dit alles vindt plaats op basis van goed overleg en dito samenwerking met de overige, zeer kundige leden van het bestuur, de begeleidingscommissies en de geweldige vrijwilligers. De grondslagen  hiervoor zijn de statuten van onze vereniging en het huishoudelijk reglement.

Het bestuur legt verantwoording af tijdens de Algemene Leden Vergadering, de ALV. Onze afdelingen hebben een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, maar er bestaan vanzelfsprekend ook aangelegenheden die het individuele afdelingsniveau overstijgen en de hele vereniging betreffen. Hierover gaat het hoofdbestuur dat eindverantwoordelijk is.

Er zijn behoorlijk veel uitdagingen waarover ik graag iedere maand, of zo vaak als nodig wordt geacht, met de overige bestuursleden van gedachten wissel.

Koos_van_Oosten

Mijn naam is Koos van Oosten, secretaris

Ik ben al lid van deze vereniging en één van zijn voorgangers (MCL) vanaf mijn 8e jaar. Ik speel in zowel de Harmonie als het Dagorkest Vlietstreek. Momenteel ben ik als secretaris verantwoordelijk voor alle correspondentie en voor de samenstelling van de notulen. Tevens zorg ik voor de samenstelling en het bijhouden van een algemeen archief.

Daarnaast ben ik ook webmaster van onze website.

Corrie Snelders

Mijn naam is Corrie Snelders, penningmeester.

Elke week ga ik met veel plezier naar het Dagorkest waarin ik klarinet speel.

Het is mijn taak binnen het bestuur om, samen met de andere bestuursleden,  te zorgen dat het geld dat binnenkomst uit contributies, subsidies en verhuur zo goed mogelijk wordt beheerd, zodat het gebruikt kan worden om nu en ook in de toekomst muziek te maken.

Daarbij is het belangrijk om altijd te bedenken dat het kapitaal van de vereniging niet alleen op de bank staat. Het belangrijkste kapitaal van de vereniging bestaat uit de muzikanten, de vele vrijwilligers die ongelooflijk veel tijd en kundigheid inzetten en het eigen pand, Marcanto.

Martien vd Berg

Mijn naam is Martien van den Berg, bestuurslid

Ik ben sinds 1958 lid van de vereniging. Als bestuurslid heb ik de verantwoording over het beheer en onderhoud van Marcanto en beheer van het instrumentarium.
Muziek maken is een belangrijk onderdeel van mijn leven en speel daarom op de bariton mee in het Harmonieorkest, in Dagorkest Vlietstreek en in muziekkapel Muzikanten Expres.

bestuur-dick

Mijn naam is Dick van den Bergebestuurslid

In het harmonie orkest bespeel ik de waldhoorn. Ik probeer met dit zeer ervaren bestuur te werken aan een goede toekomst voor onze vereniging.

Roy vd Berg

Mijn naam is Eric Roy van den Berg, bestuurslid

Sinds 2017 ben ik lid en gitarist bij Nic’s Bigband.
Per 1 juni 2023 ben ik bestuurslid, met het doel de andere ervaren bestuursleden In hun werkzaamheden waar mogelijk of nodig te assisteren. 

Lammie

Mijn naam is Lammie Kroezen, bestuurslid

Sinds de zestiger jaren heb ik als trompettist en trombonist in verschillende orkesten met verschillende stijlen muziek gemaakt. Vanaf 1975, eerst in MCL en na de fusie in deze vereniging. Sinds een aantal  jaren maak ik (helaas) geen muziek meer. Wel draag ik mijn steentje bij in het besturen van de vereniging, dat moet immers ook gebeuren en is niet onbelangrijk. Na jarenlang penningmeester te zijn geweest doe ik nu als bestuurslid meer op de achtergrond en ben achtervang van de huidige penningmeester.

 

bestuur-gerard

Mijn naam is Gerard Arends, adviseur bestuur

Vanaf 1956 ben ik lid van deze vereniging. Ik speel in het Ddagorkest Vlietstreek op de schuiftrombone en ben daar voorzitter van de begeleidingscommissie. In 2012 heb ik dit orkest opgericht en het telt momenteel 46 leden.
In het bestuur heb ik 30 jaar de functie van penningmeester en 3 jaar de functie van voorzitter ingevuld.
Ik ben aan het bestuur toegevoegd als adviseur mede gezien de jarenlange ervaring in onze vereniging.