Mogen wij ons even voorstellen…

bestuur-gerard

Mijn naam is Gerard Arends, voorzitter

Ik ben de voorzitter van de vereniging. Op de schuiftrombone speel ik mee in het harmonieorkest, het dagorkest en in de muziekkapel Muzikanten Expres. Als gepensioneerde voer ik op vrijwillige basis meerdere projecten en allerlei andere klussen uit.

Koos_van_Oosten

Mijn naam is Koos van Oosten, secretaris

Ik ben al lid van deze vereniging en één van zijn voorgangers (MCL) vanaf mijn 8e jaar. Ik speel in zowel de Harmonie als het Dagorkest Vlietstreek. Momenteel ben ik als secretaris verantwoordelijk voor alle correspondentie en voor de samenstelling van de notulen. Tevens zorg ik voor de samenstelling en het bijhouden van een algemeen archief.

Daarnaast ben ik ook webmaster van onze website.

Lammie

Mijn naam is Lammie Kroezen, penningmeester 

Sinds de zestiger jaren heb ik muziek gemaakt. Sinds 1975 als trompettist en trombonist in de harmonie gespeeld, eerst MCL en na de fusie in deze harmonie. Maar sinds een paar jaar speel ik niet meer mee.

Wel draag ik als penningmeester mijn steentje bij in het besturen van de vereniging. Dit doe ik samen met Corrie Snelders en Jamilah Barakty.

Geld uitgeven is eenvoudig, geld binnen krijgen is lastiger, zoek de balans.

Martien vd Berg

Mijn naam is Martien van den Berg, bestuurslid

Ik ben sinds 1958 lid van de vereniging. Als bestuurslid heb ik de verantwoording over het beheer en onderhoud van Marcanto en beheer van het instrumentarium.
Muziek maken is een belangrijk onderdeel van mijn leven en speel daarom op de bariton mee in het Harmonieorkest, in Dagorkest Vlietstreek en in muziekkapel Muzikanten Expres.

bestuur-hans

Mijn naam is Hans de Regt, bestuurslid

Als lid van het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille zang en muziektheater. Ik vertegenwoordig de musical- theater zanggroep PRESTIGE die sinds 2009 ontzettend actief is binnen de vereniging. Verder ben ik lid van het webteam. In het dagelijkse leven werkzaam bij het ministerie van VROM.

bestuur-dick

Mijn naam is Dick van den Bergebestuurslid

In het harmonie orkest bespeel ik de waldhoorn. Tevens zit ik in de begeleidingscommissie van het Harmonieorkest. Ik probeer met dit zeer ervaren bestuur te werken aan een goede toekomt voor onze vereniging.

wim

Mijn naam is Wim Elshove, bestuurslid

Ik speel vanaf september 2016 in het DOV.  Op de ALV van mei 2018 ben ik opgenomen in het bestuur van St. Caecilia en wel als Algemeen Lid / Notulist.

Ik ben van huis uit een “techneut “en heb het merendeel van mijn werkzame leven – tot aan mijn pensionering in 2004 – als project-inkoper voor de Nederlandse Luchtmacht  gewerkt.
Ik b
en wat aan de late kant begonnen met het spelen van de klarinet en (nog later) de Alt-saxofoon doch doe mijn best om mijn 2e klarinet partij in het Dagorkest Vlietstreek goed in te vullen.
Was reeds eerder lid van het dag harmonieorkest St. Caecilia  – periode van 1984 tot en met 1992 – alsmede in 2006 een blauwe maandag van de BigBand Fly-over.