Mogen wij ons even voorstellen…

HansDeRegt

Mijn naam is Hans de Regt, voorzitter

 Al bijna twintig jaar mag ik deel uitmaken van deze prachtige vereniging en het hoofdbestuur. Eerst als lid, toen als voorzitter Ad Interim en sinds 2022 als voorzitter. Ik ben deelnemer van onze afdeling theaterzanggroep ‘Prestige’, die uit 23 enthousiaste en ambitieuze deelnemers bestaat.

Mijn taak is het in goede banen leiden en zo zorgvuldig mogelijk besturen van onze vereniging.
Dit alles vindt plaats op basis van goed overleg en dito samenwerking met de overige, zeer kundige leden van het bestuur, de begeleidingscommissies en de geweldige vrijwilligers. De grondslagen  hiervoor zijn de statuten van onze vereniging en het huishoudelijk reglement. Het bestuur legt verantwoording af tijdens de Algemene Leden Vergadering, de ALV. Onze afdelingen hebben een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, maar er bestaan vanzelfsprekend ook aangelegenheden die het individuele afdelingsniveau overstijgen en de hele vereniging betreffen. Hierover gaat het hoofdbestuur dat eindverantwoordelijk is. Er zijn behoorlijk veel uitdagingen waarover ik graag iedere maand, of zo vaak als nodig wordt geacht, met de overige bestuursleden van gedachten wissel.

Koos_van_Oosten

Mijn naam is Koos van Oosten, secretaris

Ik ben al lid van deze vereniging en één van zijn voorgangers (MCL) vanaf mijn 8e jaar. Ik speel in zowel de Harmonie als het Dagorkest Vlietstreek. Momenteel ben ik als secretaris verantwoordelijk voor alle correspondentie en voor de samenstelling van de notulen. Tevens zorg ik voor de samenstelling en het bijhouden van een algemeen archief.

Daarnaast ben ik ook webmaster van onze website.

Lammie

Mijn naam is Lammie Kroezen, penningmeester 

Sinds de zestiger jaren heb ik muziek gemaakt. Sinds 1975 als trompettist en trombonist in de harmonie gespeeld, eerst MCL en na de fusie in deze harmonie. Maar sinds een paar jaar speel ik niet meer mee.

Wel draag ik als penningmeester mijn steentje bij in het besturen van de vereniging. Dit doe ik samen met  Jamilah Barakty. Bij de ledenadministratie wordt ik bijgestaan door Frans Jacobs.

Geld uitgeven is eenvoudig, geld binnen krijgen is lastiger, zoek de balans.

 

Martien vd Berg

Mijn naam is Martien van den Berg, bestuurslid

Ik ben sinds 1958 lid van de vereniging. Als bestuurslid heb ik de verantwoording over het beheer en onderhoud van Marcanto en beheer van het instrumentarium.
Muziek maken is een belangrijk onderdeel van mijn leven en speel daarom op de bariton mee in het Harmonieorkest, in Dagorkest Vlietstreek en in muziekkapel Muzikanten Expres.

bestuur-dick

Mijn naam is Dick van den Bergebestuurslid

In het harmonie orkest bespeel ik de waldhoorn. Tevens zit ik in de begeleidingscommissie van het Harmonieorkest. Ik probeer met dit zeer ervaren bestuur te werken aan een goede toekomst voor onze vereniging.