Bouwwerkzaamheden zomer 2018

Project VVM

Het hele project VVM (Verbetering en Verbreding Marcanto) is er op gericht ons muziekcentrum Marcanto nog beter en prettiger bruikbaar te maken dan het al was. In de afgelopen jaren is de aanbouw gerealiseerd, waardoor een grote extra muziekruimte is ontstaan, volledig geluid geïsoleerd van de centrale zaal.

Nu is een aantal centrale voorzieningen in het oorspronkelijke gebouw aan de beurt.

Het gebouw wordt met al deze werkzaamheden ‘toekomstproof’. Prettiger en ruimer in gebruik. Efficiëntere voorzieningen voor opslag instrumenten en materialen. Beter een gemakkelijker te beheren. Meer groepen die tegelijk van het gebouw gebruik kunnen maken zonder elkaar te hinderen.

In het verbeteringsprogramma van ons mooie muziekcentrum Marcanto staat voor deze zomer een aantal forse werkzaamheden gepland die alleen in een rustige zomerperiode kunnen worden uitgevoerd.

Deze werkzaamheden richten zich op:

1. Verplaatsing en verbetering van de trappen in het gebouw.
           (gemakkelijker en veiliger naar boven en beneden, vooral met grote instrumenten en koffers.)

2. Aanpassing indeling bovenverdieping, waardoor 2 muziekruimten beter en groter worden

3. Verbeteringen geluidsisolatie.

            (Door enkele aanpassingen wordt de geluidsisolatie tussen de ruimten nog beter dan in 2003 al bereikt.)

4. Diverse praktische en constructieve verbeteringen.

Uitvoeringsperioden.

De werkzaamheden worden uitgevoerdin delen:

a. Hoofdwerkzaamheden.

    di. 19 juni – vr. 3 augustus

    di. 14 – vr. 25 augustus

b. Verdere afronding    

    vanaf di. 18 september

De werkzaamheden worden vooral uitgevoerd op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Vrijwilligers nodig.

De werkzaamheden kunnen alleen vlot worden uitgevoerd als voldoende vrijwilligers zich aanmelden om mee te werken. Leden van de vereniging, maar ook anderen zijn welkom.

Het is fijn om samen aan deze nieuwe voorzieningen een bijdrage te leveren. 

Het projectteam zoekt hiervoor enthousiaste medewerkers voor de timmer- en andere bouwwerkzaamheden, maar ook medewerkers die tijdens de bouw ondersteunend aan anderen kunnen werken of die kunnen helpen om de bouwplaatsen opgeruimd en schoon te houden, zodat ook anderen van het gebouw gebruik kunnen blijven maken.

Ook is er behoefte aan enkele medewerkers met bouwervaring die met tekenwerk (autocad) en uitzoekwerk voor ontwerp- en voorbereiding aan de slag kunnen en daarvoor voldoende tijd beschikbaar hebben.

 Aanmelding Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen informatie vragen en zich aanmelden bij:

Martien van den Berg, 06mvdberg50@gmail.com, 06-51572775      of

Rein Eikelboom, rein.eikelboom@planet.nl, 06-51079533.