Bruikleen van muziekinstrumenten van de vereniging

In principe worden leden geacht zelf voor een instrument te zorgen.

Leden, die geen eigen instrument hebben kunnen eventueel een instrument in bruikleen krijgen, indien beschikbaar.
Bij gebruik van een verenigingsinstrument wordt een borgsom van € 50,- betaald. Het lid tekent hiervoor bij de instrumentenbeheerder een bruikleenverklaring.
De kosten van het gebruik van het instrument zijn momenteel € 2,50 per maand, naast de kosten voor het lidmaatschap. Deze bedragen zullen per automatische incasso worden geïnd.
Deze huurprijs geldt voor een termijn van maximaal 2 jaar. Daarna wordt het lid geacht zelf een instrument aan te schaffen.
Indien dat niet mogelijk is zal de vereniging de huurprijs in overleg met het lid (of de ouders van het lid) aanpassen aan de werkelijke kosten.
Mocht het instrument beschikbaar zijn voor de verkoop, dan wordt er in overleg de aankoopprijs van het instrument aangegeven.
Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de huurprijs opnieuw vastgesteld.

Inleveren instrument

Wanneer het lid een instrument in bruikleen heeft wordt een datum afgesproken om het instrument in te leveren.
Hiervoor wordt door/met de instrumentenbeheerder een afspraak gemaakt.
Na inlevering wordt het instrument gecontroleerd op staat en onderhoud.
Bij beschadigingen wordt het lid aansprakelijk gesteld voor de schade en op hem verhaald door de penningmeester.
Bij kleine mankementen wordt het instrument ingenomen en gerepareerd, deze kosten worden van de borgsom afgetrokken.

De instrumentenbeheerder geeft de stand van zaken door aan de penningmeester.
De (restant) borgsom wordt daarna door de penningmeester terugbetaald. 

muziekinstrumenten