Rabobank ClubKasCampagne

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Rabobank clubkasaktie. De Rabobank sponsort via deze aktie verenigingen en instellingen die aan voorwaarden voldoen.
Dit jaar hebben wij aangegeven dat we op zoek zijn naar extra middelen ten behoeve van verfraaiïngen voor het oog maar ook aan verbeteringen voor het gehoor in ons gebouw. Om muziek optimaal te laten klinken moeten nog akoestische verbeteringen aangebracht worden. Hierbij gaat het om bekleding aan wanden en plafonds.

Onze leden en anderen die ons een warm hart toedragen en een rekening hebben bij de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op onze vereniging, Hoe meer stemmen we krijgen hoe meer geld we aan het eind krijgen. Let er wel op dat je op de juiste vereniging stemt, want er zijn meerdere verenigingen met de naam Sint Caecilia. De juiste vereniging bij de Rabobank is Muziekvereniging Sint Caecilia.

In de periode van 5 september t/m 27 september 2022 konden rekeninghouders bij de Rabobank hun stem uitbrengen.

Dit jaar hebben wij een cheque ontvangen van € 271,23 te besteden aan verfraaiïng van het gebouw.

Wij hebben al meerdere jaren een bijdrage van de Rabobank ontvangen.  Het record was in 2018 met € 770,00.

Rabo2-2022